Пластимо

Кои сме ние?

Рождената дата на Пластимо АД е 04.10.1964 г., когато предприятието започва производствената си дейност в гр. Самоков (на 60 км от София и на 10 км от Боровец). Навлизайки в петото си десетилетие, Пластимо работи със самочувствието на утвърден производител и бизнес–партньор. Заедно с това ние притежаваме остър нюх към бурното развитие на технологиите, както и към все по–голямата диверсификация на потребителското търсене. Затова технологичното обновление при нас е непрекъснат процес, а удовлетворяването на специфичната потребност на клиента — закон.

Новини

ПЛАСТИМО АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 по процедура BG 161 PO 003 - 2.1.06. "Технологична модернизация в малки и средни предприятия.
Проведена бе процедура - "открит избор" за определяне на доставчик на технологично оборудване.

Фирма "Пластимо" АД внедри оборудване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”............

Информация за сключен договор с доставчик изтегли

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител изтегли

Документите за участие в процедурата можете да изтеглите от Тук

Втори Златен медал и диплом на Международния Технически Панаир Пловдив – Есен”2009.

След медала от 2007г. за Plastimo EPS-Neo, за втори път на фирмата бе присъдена тази престижна награда. За високото си качество със Златен медал са отличени произвежданите за автомобилостроенето детайли от експандиран полистирен Styropor* и графитен експандиран полистирен Neopor*.

Навигация

Пластимо АД
Бул. Софийско шосе 13, 2000 Самоков
Тел.: (0722) 60202, 66467, 66126
Факс: (0722) 66656
Ел. поща: office@plastimo.bg